O.P.G.Ivan Došlović iz Novske registrirani je proizvođač sadnog materijala u Upisniku dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala – višegodišnjom trajnicom lavande Budrovke.

Na brdovitim obroncima iznad Novske nalaze se nasadi površine 1,22 Ha s čijom sadnjom smo započeli 2008. godine kada smo započeli i s našom misijom, a to je stvaranje vrhunskih proizvoda od lavande temeljenih na konceptu ekološke proizvodnje i održivog razvoja u poljoprivredi. Lavanda je od davnina, korištena u razne svrhe, medicinske, kozmetičke, razvili su se razni oblici uporabnih predmeta i proizvoda od lavande od kojih i mi u našoj ponudi imamo cijelu paletu. Pored toga u planu je i ponuda izletničkog sadržaja kako individualnog tako i grupnog posjeta našim poljima lavadne i boravak u ugodnom ambijentu sjenice.